Dolní Bavorsko a Jihočeský kraj: Smart regiony budoucnosti?

Dolní Bavorsko a Jihočeský kraj: Smart regiony budoucnosti?

Bavorsko-české impulsní fórum dne 30. dubna 2019 v Technologickém campusu v Grafenau

(Zleva) Maria Altendorfer und Prof. Hermann de Meer (oba z Pasovské univerzity), Mgr. Václav Klecanda (Tábor), Ing. Rudolf Vohnout Ph.D. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích), Prof. Diane Ahrens (Technologický campus v Grafenau), PhDr. Miloš Prokýšek (Písek), Ph.D., Dr. Günther Hribek (Transferové centrum Pasovské univerzity), Hanna Schürzinger (Technologický campus v Grafenau)

Nekonkurujte si, sdílejte!

Téměř 40 bavorských a českých zájemců z vědy, hospodářského sektoru a politiky se 30. dubna zúčastnilo nadregionálního impulsního fóra Pasovské univerzity v Technologickém campusu v Grafenau. V pěti přednáškách přibližovali experti z vědy a komunální politiky různé přístupy a projekty k hlavní otázce „Dolní Bavorsko a Jihočeský kraj: Smart regiony budoucnosti?“. V návaznosti na přednášky účastníci impulsního fóra diskutovali očekávání do budoucnosti a možné styčné body pro budoucí společné projekty.

Po přivítacím proslovu Marie Altendorfer, projektové referentky projektu INTERREG-Projekty pro znalostní a technologický transfer v Jihočeském kraji a Dolním Bavorsku, a prof. Diane Ahrens, vedoucí Technologického campusu v Grafenau, byl v zahajovací přednášce představen projekt „Digitální vesnice“. V ní Hanna Schürzinger z Technologického campusu v Grafenau objasnila postupy a cíle projektů podporovaných Bavorským ministerstvem hospodářství. S pomocí individuálních řešení budoucnosti se má zvýšit kvalita života mladých i starých lidí ve venkovských oblastech. V návaznosti na to představil Dr. Rudolf Vohnout z Ústavu aplikované informatiky Jihočeské univerzity koncept „Smart Grid“ a vysvětlil konkrétní potenciály inteligentní elektrické sítě pro venkovsky tvořený bavorsko-český příhraniční region.

Prof. Hermann de Meer, vedoucí katedry informatiky se zaměřením na počítačové sítě a počítačovou komunikaci na Pasovské univerzitě, sdílel své myšlenky a nápady, jak může být regionální rozvoj uzpůsoben. Přitom viděl velké potenciály v zaměstnání tělesně postižených v zemědělství a poukazoval na možnosti v oblastech energetického managementu a carsharingu. Odpovídající nabídky mohou být spravovány přes digitální platformu smart regionu a zpřístupněny obyvatelům.

Ve druhé části impulsního fóra byly představeny dva praktické příklady nasazení konceptu Smart City. Jako zástupce Písku prezentoval PhDr, Miloš Prokýšek, Ph.D. iniciativu „Smart Písek“, v jejímž rámci jsou nyní uskutečňovány projekty v hodnotě přibližně 1,75 mil. eur. Václav Klecanda, místostarosta Tábora, informoval v posledním příspěvku o četných přístupech, se kterými se Tábor chce rozvíjet dále jako Smart City. Mimořádný význam má podle něj úzká spolupráce a propojení aktérů. „Nekonkurujte si, sdílejte!“ zněl jeho závěrečný apel na všechny přítomné.

V navazujícím diskuzním kolečku se ukázal široký konsenzus o základní nutnosti spolupráce mezi vědou a hospodářstvím pro udržitelný, na technologiích založený rozvoj příhraničního prostoru. Tím se také začaly rýsovat první synergie, které mohou sloužit jako výhodné startovní pozice pro nové společné projekty. U závěrečného bufetu mohli účastníci impulsního fóra v přímém rozhovoru rozvíjet první nápady pro nové projekty a navázat nové kontakty. Dalším logickým krokem je upevnit nová partnerství a domluvit možnosti financování. Zde nabízí Transferové centrum Pasovské univerzity svou výkonnou podporu.

Bavorsko-české impulsní fórum se koná v rámci projektu INTERREG „Vybudování znalostního a technologického transferu v příhraničním prostoru Jihočeského kraje a Dolního Bavorska“, který je financován Evropskou unií v rámci programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, cíl EÚS 2014–2020 (INTERREG V).

O Technologickém campusu v Grafenau

Technologický campus v Grafenau je výzkumnou institucí Technické vysoké školy v Deggendorfu (THD) a spojuje know-how THD v oblasti nákupu, logistiky, Supply Chain Managementu, prognózování a analýzy obchodních dat. Vysoce kvalifikovaný tým vědců a praktiků - sestávající z fyziků, matematiků, obchodníků, inženýrů, informatiků a statistiků – spolupracuje interdisciplinárně. Problémy jsou osvětlovány z různých hledisek a jsou vyvíjena synergická komplexní řešení na míru. Na rozdíl od univerzitních institucí se vyznačujeme naším zaměřením na aplikační orientaci, ve srovnání s poradenstvím naší neutralitou a objektivitou, jakož i silnou spojitostí s vědou.

Logo Technické vysoké školy v Deggendorfu

Program

Čas     Bod programu
13:30Registrace
14:00Přivítání a zahájení
14:15DAHOAM 4.0: Regionální „smart" přístupy jako šance pro venkovské regiony v Bavorsku
Modelový projekt "Digitální vesnice Bavorsko"

Hanna Schürzinger
Technologický campus v Grafenau
14:45Simulace microgridu typického MSP v pohraničním regionu

Dr. Rudolf Vohnout
Ústav aplikované informatiky, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
15:15Smart region: Zelený a sociální

Prof. Dr. Ing. Hermann de Meer
Katedra informatiky se zaměřením na počítačové sítě a komunikaci, Pasovská univerzita
15:45Přestávka na kávu
16:05„Smart City Písek“

PhDr. Miloš Prokýšek, Ph.D.
Město Písek
16:35"Smart City Tábor" – Kooperace namísto konkurence

Mgr. Václav Klecanda
Město Tábor
17:05Závěr a diskuse
17:30Networking u večeře
18:00Ukončení

Ke stažení