2. jihočesko-dolnobavorský transferový kongres

2. jihočesko-dolnobavorský transferový kongres

19.-20. září 2018 na Pasovské univerzitě

Philosophicum a louka 'Innwiese'

Zpráva o kongresu

„Aby byla zajištěna konkurenceschopnost podniků a celých regionů, má schopnost inovace a přeshraniční spolupráce v době digitalizace a globalizace rozhodující význam.“ Těmito slovy zahájila prof. Dr. Carola Jungwirth 2. jihočesko-dolnobavorský transferový kongres 19. září na Pasovské univerzitě. Zahájila tak dvoudenní událost, která byla zasvěcená přeshraničnímu znalostnímu transferu. Jedno je jasné: i téměř třicet let po revoluci v roce 1989, která jak Dolní Bavorsko, tak i jižní Čechy přenesla znovu do centra Evropy, je v této oblasti velký vývojový potenciál.

O tom svědčí i vysoká účast na kongresu v době ekonomického vrcholu a plné zaměstnanosti: během dvou kongresových dnů se zúčastnilo více než 120 účastníků, z toho přibližně pětina z Česka. Osm tematických panelů ukazovalo  široký záběr  přeshraničního transferu: zahrnuta byla ekonomická témata („Digitalizace v obchodě“, „Inovace ve službách a disruptivní obchodní modely“), stejně jako právní aspekty digitalizace („Aktuální otázky bezpečnosti dat v podnikání“), technické otázky („Znalostní zpracování obrazu a tomografie“, „Aditivní výroba“) a interdisciplinární přístupy („Cloud Computing mezi bezpečností v IT, výkonností, hospodárností a udržitelností“,  „Budoucnost práce“). Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích byla zastoupena ve svém vlastním panelu, ve kterém výzkumníci z různých fakult prezentovali své výsledky. Společně s transferovým centrem Pasovské univerzity a Průmyslovou a obchodní komorou Dolního Bavorska, která je přidruženým partnerem, vede českobudějovická univerzita projekt INTERREG „Vybudování znalostního a technologického transferu v příhraničním prostoru Jihočeský kraj/Dolní Bavorsko“, v rámci kterého se událost konala:

Kongres byl zahájen pěti přivítacími proslovy a dvěma keynoty. Vedle prezidentky Pasovské univerzity  se pro další podporu bavorsko-české spolupráce vyjadřovali v ekonomické oblasti Jürgen Dupper, primátor Pasova, Jan Kreuter, konzul pro politiku a obchod českého generálního konzulátu v Mnichově, Rainer Haselbeck, předseda vlády Dolního Bavorska, a Alexander Schreiner, generální ředitel Průmyslové a obchodní komory Dolního Bavorska.

Jako zástupce ekonomické stránky transferu a jižních Čech přednášel Dr. Karel Havlíček, místopředseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace a zároveň předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, ve svém keynotu o těsném propojení ekonomického prostoru Dolního Bavorska a jižních Čech. Aby se mohla spolupráce nadále rozvíjet, musí stát  podle Dr. Havlíčka v popředí zejména kvalita výsledků; a tady je znalostní transfer  mezi univerzitami a podniky velmi ceněn.

Zástupce pro ekonomiku a Dolní Bavorsko, Prof. Dr. Burkhard Freitag, vedoucí katedry Informatiky se zaměřením na management informací na Pasovské univerzitě, zahájil druhý den kongresu svým keynotem na téma „Znalostní transfer mezi konkurencí a kooperací“. Mluvil o kooperativním přístupu ve znalostním transferu a tento přístup ilustroval na projektu „Transfer a inovace východní Bavorsko“ (TRIO), který spojuje šest východobavorských vysokých škol, kterým předsedá jako vědecký vedoucí.

Rámcový program nabídl čas a prostor pro diskuzi s kolegyněmi a kolegy ze sousedících zemí. Prohlídku campusu a města vedl univerzitní archivář Mario Puhane, který tak Pasov přiblížil zejména českým hostům, kteří se zúčastnili v hojném počtu; multimediální výstava historie místa setkání, další kooperační projekt Pasovské univerzity a univerzity v Českých Budějovicích, ukazovala pohled na dlouhou společnou historii hraničního regionu. Velmi podněcující zakončení kongresu představoval Start-Up Pitch, který zorganizovalo pasovské zakladatelské centrum INN.KUBATOR, ve kterých se němečtí, čeští a rakouští mladí podnikatelé snažili přesvědčit publikum svými nápady. Bylo to možná také tak trochu zapříčiněno duchem přeshraniční spolupráce, že si českobudějovická společnost Virtual Labs mohla zajistit první cenu v následném hlasování publika.

Program

 

 

HTTPS:

19.09.2018

Čas     Bod programuMísto
12:30RegistraceFoyer
13:00Zahájení a přivítání
Prof. Dr. Carola Jungwirth, prezidentka Pasovské univerzity
Jürgen Dupper, primátor města Pasov
Jan Kreuter, Konsul - politika a obchod na generálním konzulátu ČR v Mnichově
Rainer Haselbeck, prezident vlády Dolního Bavorska
Alexander Schreiner, ředitel IHK Niederbayern
HS 5
13:30Keynote z praxe
ČR a Bavorsko 2020: Výzvy a trendy v byznysu a vědě
doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
Místopředseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace Úřadu vlády České republiky
Předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
HS 5
14:15Představení Jihočeské univerzity
RNDr. et Mgr. Růžena Štemberková
Vedoucí Kanceláře transferu technologií Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
HS 5
14:30PřestávkaFoyer
15:00Panel I: Jihočeská univerzita se představuje
Vedoucí: RNDr. et Mgr. Růžena Štemberková

1. Moderní reprodukční technologie a rodina
doc. PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D.

Zdravotně sociální fakulta
2. Bioekonomie – energii i plasty si lze vypěstovat
Ing. Nikola Sagapová
Ekonomická fakulta
3. Představení Katedry zemědělské techniky 
Mgr. Roman Bumbálek
Zemědělská fakulta
4. SeneCura – Život pokračuje s námi
Ing. Tomáš Černický, Ph.D
SeneCura s.r.o.

5. Příklady inovací v akvakultuře a ODV
Ing. Ján Regenda, Ph.D.
Příklady inovací v akvakultuře a ODV
HS 7
Panel II: Digitalizace v obchodování
Vedoucí: Dr. Stefan Mang

1. Technologie a řešení pro místní obchod - transfer technologií v projektu DIGIONAL
Prof. Dr. Dirk Totzek
Pasovská univerzita
2. Multikanálové strategie v ETERNA
Dr. Stefanie Rankl
ETERNA Mode GmbH, Pasov
3. Prognóza poptávky založená na sběru dat v místním obchodu s nápoji
Christian Kluge
Technická vysoká škola Deggendorf, Technologický campus Grafenau

HS 5
16:40Panel III: Znalostní zpracování obrazu a tomografie
Vedoucí: Prof. Dr. Tomas Sauer

1. Znalostní zpracování obrazu - co to je a k čemu mi je?
Prof. Dr. Tomas Sauer
Pasovská univerzita
2. Moderní tomografické metody pro charakterizaci materiálů
Ing. Ivana Kumpová
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, Telč
3. Průmyslové využití rentgenové počítačové tomografie
Dr. Steven Oeckl
Fraunhoferův ústav pro integrovaná spojení IIS, Vývojové centrum Rentgenové techniky EZRT, Fürth
HS 7
Panel IV: Inovace ve službách a disruptivní obchodní modely
Vedoucí: Dr. Stefan Mang

1. DIGIVATION - Inovace ve službách prostřednictvím digitalizace
Prof. Dr. Jan-Hendrik Schumann
Pasovská univerzita
2. Faktory úspěchu a potenciál Industrial Services
Prof. Dr. Christian Stadlmann
Vysoká škola Horního Rakouska
3. 
Inovace služeb v oboru mobility
Dr. Stefan Mang
Pasovská univerzita
HS 5
18:10Večeře a networkingFoyer
19:00Rámcový program: Prohlídka města "Pasov jako vysokoškolské město"
Mario Puhane
Archivář Pasovské univerzity
21:00Konec prvního dne kongresu

20.09.2018

Čas     Bod programuMísto
08:45RegistraceFoyer
09:15ZahájeníHS 5
09:25Keynote z vědy
Transfer znalostí mezi konkurencí a kooperací

Prof. Dr. Burkhard Freitag
Katedra informatiky se zaměřením na informační management, vědecký vedoucí projektu Transfer a inovace ve východním Bavorsku
HS 5
10:10PřestávkaFoyer
10:30Panel V: Aktuální otázky bezpečnosti dat v podnikání
Vedoucí: Prof. Dr. Meinhard Schröder

1. Bezpečnost a GDPR: management bezpečnosti v rámci souladu se zákony a předpisy
Dr. Korbinian Hartl
Noerr LLP, Mnichov
2.  Ochrana podnikového a obchodního tajemství v Průmyslu 4.0
Kai Hofmann
Pasovská univerzita
3. Časté mýty a omyly o aplikaci GDPR v českém podnikání
Mgr. Tereza Šamanová
Svaz průmyslu a dopravy ČR, Praha
HS 5
Panel VI: Aditivní výroba
Vedoucí: Dr. Erich Fuchs

1. Kompenzace deformace v aditivní výrobě
Dr. Alexander Zimmermann
Pasovská univerzita
2. Vlastnosti vytisknutých 3D kovových konstrukčních dílů
Ing. Pavel Šuchmann
COMTES FHT s.r.o., Dobřany
3. Výzvy FLM s  biodegradabilními kompozitními materiály
Dr. Andreas Haider
Kompetenzzentrum Holz GmbH, Linec
HS 7
12:00Oběd
Foyer
13:00Panel VII: Cloud Computing mezi IT bezpečností, výkonností, hospodárností a udržitelností
Vedoucí: Prof. Dr. Hermann de Meer

1. Právní požadavky na ochranu a zabezbečení dat v cloud computingu
Dr. Johanna Hofmann
CMS Hasche Sigle, Mnichov
2. Cloud infrastruktura - efektivní a ekologická
Ing. Bedřich Kopřiva, CSc.
TTC TELEPORT s.r.o., Praha
3. Bezpečnost v cloudu: příležitosti a výzvy
Prof. Dr. Andreas Mauthe
Lancaster University
4. WindCORES - Udržitelná symbióza
Dr. Gunnar Schomaker
Software Innovation Campus Paderborn
HS 5
Panel VIII: Budoucnost práce
Vedoucí: Daniela Hausteiner, IHK Niederbayern

1. Digitalizace: Koncepce práce a kvalifikací
Prof. Dr. Olaf Struck
Bamberská univerzita
2. Intenzivní používání smartphonů  a jeho dopad na zážitek práce
Dr. Martina Hartner-Tiefenthaler
Technická univerzita Vídeň
3. Ohrožují ICT, digitalizace, robotizace a průmysl 4.0 pracovněprávní ochranu zaměstnanců?
JUDr. Vít Samek
Českomoravská konfederace odborových svazů, Praha
HS 7
14:40Závěrečná přednáška: Jak můžou podniky spolupracovat s vysokými školami?
Dr. Günther Hribek
Vedoucí Transferového centra Pasovské univerzity
HS 5
15:00PřestávkaFoyer
15:30Start-Up Pitch INN.KUBATORuHS 5
16:30Konec kongresu

Rámcový program

Plakátová výstava zúčastněných firem a výzkumných institucí

Multimediální a interaktivní prezentace projektu EU Historie jako prostor k setkávání. Mimoškolní místa výuky v česko-bavorském příhraničí