TRANSFEROVÉ CENTRUM
Vybudování znalostního a technologického transferu v příhraničním prostoru Jihočeský kraj/Dolní Bavorsko

Vybudování znalostního a technologického transferu v příhraničním prostoru Jihočeský kraj/Dolní Bavorsko

Urychlení přeshraničních inovací

Transfer znalostí a technologií mezi podnikem a výzkumem urychluje inovace a přispívá tak rozhodujícím způsobem ke konkurenceschopnosti v celém regionu. Zejména to platí v oblasti jižních Čech/Dolního Bavorska, kterou formují malé a střední podniky. Přesto v první řadě výměnu ohraničuje národní úroveň. Projekt „Vytvoření znalostního a technologického transferu v oblasti jižních Čech/Dolního Bavorska“ to chce pod vedením Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích změnit tak, že se posílí spolupráce mezi transferovými místy na českobudějovické a Pasovské univerzitách. Od obou univerzit budou podniky systematicky podporovány při přeshraničním tvoření partnerství aktéry z ekonomiky a vědy. Následující kroky podnítí sdílení a aktivní spolupráci:

Projekt má zapojit vedle výzkumných institucí a podniků také komory, obchodní svazy, politiky, a komunální správní orgány v Dolním Bavorsku a v jižních Čechách.

Účastníci a sponzoři

Kancelář transferu technologií Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vede projekt. Transferové centrum Pasovské univerzity se podílí jako partner projektu a Průmyslová a obchodní komorahttps://www.ihk-niederbayern.de/ jako přidružený partner. Evropská unie podporuje projekt z programu „INTERREG  Svobodný stát Bavorsko– Česká republika - Cíl EÚS 2014-2020“.

Vedoucí projektu na Pasovské univerzitě: Dr. Günther Hribek

Projektový spolupracovník na Pasovské univerzitě: Dr. Felix Jeschke

Doba trvání projektu: 01.09.2016 do 31.08.2019

Zprostředkovatel: Evropská komise > Evropské strukturální a investiční fondy (Fondy ESI) 2014-2020 > Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) 2014-2020 > Cíl Svobodný stát Bavorsko - Česká republika 2014-2020 (INTERREG V)