Panel 6: Aditivní výroba

Panel 6: Aditivní výroba

Vedoucí panelu: Dr. Erich Fuchs, Vedoucí Institutu pro softwarové systémy v technických aplikacích informatiky Pasovské univerzity

Čas a místo: 20.09.2018, 10:30 hodin, HS 7

Přednášky
1. Kompenzace deformace v aditivní výrobě
Dr. Alexander Zimmermann
Pasovská univerzita
2. Vlastnosti vytisknutých 3D kovových konstrukčních dílů
Pavel Šuchmann
COMTES FHT s.r.o., Dobřany
3. Výzvy FLM s  biodegradabilními kompozitními materiály
Dr. Andreas Haider
Kompetenzzentrum Holz GmbH, Linec

Popis

Aditivní výroba představuje hlavní součást prostředí Průmyslu 4.0, zahrnuje způsob rychlého a nenákladného zhotovení modelů, vzorů a prototypů, a je tak nejčastější volbou v Rapid Prototypingu. Rýsuje se trend výroby jednotlivých dílů s vysokou funkčností, stejně jako malých až středních sérií převážně prostřednictvím aditivních výrobních technologií, tzn. aditivní výrobní technologie mají potenciál nahradit nebo rozhodujícím způsobem ovlivnit konvenční technologie produkce jako odlévání, frézování nebo otáčení. Dosavadní inovační a produkční procesy budou střednědobě masivně měněny: použití aditivních výrobních způsobů bude  dosahovat kromě jiného zkrácení času na vývoj, rychlou lokální produkci téměř bez použití strojů, výrobu komplexních součástek  s vysokou funkčností, kombinaci různých materiálů nebo individualizaci produkce.

Přednášky se zaměřují na různé aspekty aditivní výroby: jako výsledek z projektu TFP-HyMat bude představen potenciál hybridních materiálů. Významnou částí celého procesního řetězce je předzpracování dat pro aditivní výrobu. Zde budou skrze matematické metody představeny metody pro kompenzaci deformací, které ovlivňují procesy.  V dalším příspěvku bude popsáno, jak můžeme optimalizovat procesy aditivní výroby s pomocí analýzy lokálních vlastností materiálů, aby bylo minimalizováno vnitřní pnutí a bylo dosaženo žádoucích  vlastností materiálů.

Panel je organizován Institutem pro systémy v technickém užití informatiky FORWISS Pasovské univerzity, který už víc jak 20 let v projektech dělá s průmyslovými partnery výzkum v oblasti datového předzpracování pro aditivní výrobní metody.

Icons by icons8