Panel 5: Aktuální otázky bezpečnosti dat v podnikání

Panel 5: Aktuální otázky bezpečnosti dat v podnikání

Vedoucí panelu: Prof. Dr. Meinhard Schröder, Katedra veřejného práva, evropského práva a práva v IT na Pasovské univerzitě

Čas a místo: 20.09.2018, 10:30 hodin, HS 5

Přednášky
1. Bezpečnost a GDPR: management bezpečnosti v rámci souladu se zákony a předpisy
Dr. Korbinian Hartl
Noerr LLP, Mnichov
2.  Ochrana podnikového a obchodního tajemství v Průmyslu 4.0
Kai Hofmann
Pasovská univerzita
3. Časté mýty a omyly o aplikaci GDPR v českém podnikání
Mgr. Tereza Šamanová
Svaz průmyslu a dopravy ČR, Praha

Popis

Panel se zabývá právními a společenskými důsledky digitalizace z pohledu vědeckého i podnikatelského. V první části zkoumají přednášející důsledky Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR – General Data Protection Regulation) na IT bezpečnost s mottem „Management bezpečnosti v rámci souladu se zákony a předpisy“. GDPR harmonizuje evropské právo na ochranu dat ještě více než doposud. Přitom GDPR vyžaduje neustálé „přiměřené zabezpečení dat“, ale stanovuje pro to pouze poměrně volně formulované předpisy. V centru zájmu tak stojí požadavek zabezpečit v podnikání přiměřený rizikový management. Plánovaná přednáška nastiňuje předpisy GDPR a jejich přenesení do podnikové praxe.

Ve druhé části okruhu bude diskutována ochrana podnikového a obchodního tajemství v Průmyslu 4.0. V Průmyslu 4.0 stojí na prvním místě technická inovace. Ovšem výhody a nevýhody těchto daného systémů závisí ale také vždy na tom, jak interagují s lidmi. Následně tak musí být osvětleny i společenské a zejména právní důsledky výzvy tohoto sociotechnického systému. To jsou především suverenita dat hranice propojení na síti. Plánovaná přednáška má zprostředkovat přehled o těchto výzvách a ukázat jednotlivé možnosti řešení.

Třetí přednáška se bude zabývat nejčastějšími chybami v užívání GDPR v českém kontextu. V mnoha podnicích vedl vstup GDPR v platnost k velkým nejistotám. GDPR je považováno za revoluci v užívání osobních dat, které se mnozí šéfové snaží čelit pomocí šablonových a neadekvátních řešení. Přednáška ukáže Best Practices a má firmám pomoci vyhnout se chybám.