Panel 8: Budoucnost práce

Panel 8: Budoucnost práce

Vedoucí panelu: Daniela Hausteiner, Průmyslová a obchodní komora Dolního Bavorska

Čas a místo: 20.09.2018, 13:00 hodin, HS 7

Přednášky
1. Digitalizace: Koncepce práce a kvalifikací
Prof. Dr. Olaf Struck
Bamberská univerzita
2. Intenzivní používání smartphonů  a jeho dopad na zážitek práce
Dr. Martina Hartner-Tiefenthaler
Technická univerzita Vídeň
3. Ohrožují ICT, digitalizace, robotizace a průmysl 4.0 pracovněprávní ochranu zaměstnanců?
JUDr. Vít Samek
Českomoravská konfederace odborových svazů

Přednášky ke stažení

Popis

Současná digitalizace, automatizace a globalizace vedou k zatím nejvýraznějším změnám v pracovním světě od doby průmyslové revoluce. Výrobní kroky se stávají ověřitelnějšími a přesnějšími, ale pro člověka také komplexnějšími a neprůhlednějšími. Technologické požadavky na zaměstnance stoupají, zároveň ale upadají řemeslnické  dovednosti v zacházení s materiálem a nářadím. Pracovní procesy a struktury se zásadně mění; stará pracovní místa se ztrácejí a vznikají nová. Zároveň si ekonomická internacionalizace vynucuje kontinuální stoupající mobilitu zaměstnanců, ze které profitují zejména městské aglomerace. Tyto změny staví před velké výzvy právě venkovské kraje jako Dolní Bavorsko a jižní Čechy, které jsou tvořeny menšími podniky.

Jak se mohou zaměstnanci a zaměstnavatelé v malých a středních podnicích v regionu na tyto přeměny připravit? Jaké příležitosti nabízí nové technické možnosti a jak mohou být minimalizovány nevýhody a rizika? Jaké důsledky má nový pracovní svět pro regiony Dolního Bavorska a jižních Čech, které vykazují stále větší ekonomické a personální propojení, přesto jsou ale nadále ovlivňovány hranicemi? Těmito otázkami se zabývají sociologové, psychologové a odboráři z Bavorska, Rakouska a České republiky v interdisciplinárním panelu  „Budoucnost práce“.  V popředí budou zejména otázky důsledků digitální revoluce na člověka a jeho sociální prostředí.

Icons by icons8