Panel 7: Cloud Computing mezi IT bezpečností, výkonností, hospodárností a udržitelností

Panel 7: Cloud Computing mezi IT bezpečností, výkonností, hospodárností a udržitelností

Vedoucí panelu: Prof. Dr. Hermann de Meer,  Katedra informatiky se zaměřením na výpočetní sítě a výpočetní komunikaci na Univerzitě Pasov

Čas a místo: 20.09.2018, 13:00 hodin, HS 5

Přednášky
1. Právní požadavky na orchranu a zabezbečení dat v cloud computingu
Dr. Johanna Hofmann
CMS Hasche Sigle Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB, Mnichov
2. Cloud infrastruktura - efektivní a ekologická
Ing. Bedřich Kopřiva, CSc.
TTC TELEPORT s.r.o., Praha
3. Bezpečnost v cloudu: příležitosti a výzvy
Prof. Dr. Andreas Mauthe
Lancaster University
4. WindCORES - Udržitelná symbióza
Dr. Gunnar Schomaker
Software Innovation Campus Paderborn

Popis

Rozšiřující se digitalizace otevírá každým okamžikem nové obchodní možnosti a umožňuje tak nepřetržitý vznik nových služeb. K dnes již rozšířeným obchodním modelům patří Cloud Computing, služba poskytující přes internet využití infrastruktury výpočetní techniky (paměťová kapacita, výkon počítače atd.). V soukromém životě používáme každodenně Google Drive, Dropbox, Uschovna.cz a mnohá jiná úložiště a přitom nedáváme příliš pozor na zabezpečení dat a příslušná nařízení o zpracování našich osobních dat. Pro podnikání jsou ale IT bezpečnost a ochrana dat hlavními kritérii, která vedou k výběru poskytovatele služeb v oblasti sdílení výpočetní techniky Cloud Computing. Na trhu se mohou uchytit pouze takové IT struktury, které fungují v souladu se zákonem. Ale i tyto musí poskytovat takové služby, které zůstanou pro firmu poskytující Cloud Computing a zejména pro její zákazníky nadále atraktivní a důvěryhodné. Jak ovlivňuje Obecné nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR - General Data Protection Regulation) další vývoj IT struktur? Jaký vliv budou mít tyto změny v zákoně na nabídku služeb Cloud Computing? Existují již IT struktury v Cloud Computingu, které umožňují dokonalou ochranu dat? Jaká budoucnost čeká poskytovatele služby Cloud Computing a jejich zákazníky? O těchto otázkách budou diskutovat přednášející z oblasti vědy i hospodářské praxe v rámci panelu Zabezpečení informačních technologií při jejich sdílení v rámci služby „Cloud Computing“.