Panel 2: Digitalizace v obchodování

Panel 2: Digitalizace v obchodování

Vedoucí panelu: Dr. Stefan Mang, vedoucí Centra pro výzkum trhu Pasovské univerzity

Čas a místo: 19.09.2018, 15:00 hodin, HS 5

Přednášky
1. Technologie a řešení pro místní obchod - transfer technologií v projektu DIGIONAL
Prof. Dr. Dirk Totzek
Pasovská univerzita
2. Multikanálové strategie v ETERNA
Dr. Stefanie Rankl
ETERNA Mode GmbH, Pasov
3. Prognóza poptávky založená na sběru dat v místním obchodu s nápoji
Christian Kluge
Technická vysoká škola Deggendorf, Technologický campus Grafenau

Popis

Místní obchody jsou v mnohých regionech pod velkým konkurenčním tlakem. Na jednu stranu probíhá neustálé zhušťování maloobchodních struktur směrem k městským aglomeracím na účet venkovských oblastí. Kromě této koncentrace do měst představují stále se zvyšující obraty online obchodování další výzvu místním obchodům. Velké koncerny obchodující na národní i mezinárodní úrovni využívají možnosti digitalizace výrazně lépe než malí a střední podnikatelé.

Rozdělení obchodního světa na offline a online bude v budoucnu zanikat, tyto světy se budou díky možnostem digitalizace stále více propojovat. S ohledem na tuto skutečnost stojí malí a střední podnikatelé před výzvou digitalizovat obchodní procesy a rozvíjet jak strategie odbytu více způsoby, tak i nezbytné předpoklady pro digitalizaci, kupříkladu infrastrukturu výpočetní techniky, obchodní procesy a principy, pohyb zboží a logistiku, stejně jako využití digitálních technologií.

Panel Digitalizace v obchodování ukáže na příkladu výzkumného transferového projektuDIGIONAL možné výchozí body digitalizace v obchodování, jak mohou být výhodně použity nové technologie, koncepty a strategie, stejně jako strategie více způsobů odbytu. Navíc budou v přednáškách prezentovány jak teoretické, tak i praktické podněty pro obchodování a krátce budou také představeny úspěšné příklady z praxe regionálních obchodníků.

Tento panel je určen především malým a středním obchodním firmám, maloobchodníkům, vedoucím obchodů, zástupcům z oblasti městského marketingu a obchodní branže a všem zájemcům o téma digitalizace v obchodování.