Panel 4: Inovace ve službách a disruptivní obchodní modely

Panel 4: Inovace ve službách a disruptivní obchodní modely

Vedoucí panelu: Dr. Stefan Mang, Vedoucí Centra pro výzkum trhu Pasovské univerzity

Čas a místo: 19.09.2018, 16:40 hodin, HS 5

Přednášky
1. DIGIVATION - Inovace ve službách prostřednictvím digitalizace
Prof. Dr. Jan-Hendrik Schumann
Pasovská univerzita
2. Faktory úspěchu a potenciál Industrial Services
Prof. Dr. Christian Stadlmann
Vysoká škola Horního Rakouska
3. Inovace služeb v oboru mobility
Dr. Stefan Mang
Pasovská univerzita

Popis

Digitalizace umožňuje nové, na branži nezávislé koncepty organizace služeb, stejně jako možnosti zákaznické integrace a individualizace. Dále zpřístupňuje zdroje, jako jsou procesní a podniková data, pro nové služby, mění interakci v procesech služeb a přispívá přímo k propojení doposud rozdělených systémů služeb.

Tím se otevírají nové možnosti vytváření přidané hodnoty, a to až k novým – z části dokonce disruptivním – obchodním modelům. Na příkladu automobilového odvětví bude ukázán proces proměny celého jednoho odvětví. Výrobci aut dnes již nejsou pouhými výrobci vozidel, ale vyvíjejí se přes inovativní nabídky služeb, jako je například sdílení aut Car Sharing, až k zajišťování mobility. Digitalizace má pro ekonomiku a společnost ústřední význam a v nedaleké budoucnosti změní celá odvětví.

Na příkladu vybraných výzkumných transferových projektů má panel Inovace ve službách a disruptivní obchodní modely poskytnout impulzy pro teorii i praxi. Vedle krátkých, ale obsahově nabitých přednášek zástupců z oblasti teorie i praxe budou uvedeny i krátké prezentace příkladů nejlepšího uvedení do praxe (Best-Practice) z řad regionálních podniků.

Tento panel je zaměřen hlavně na vedoucí obchodu a řídící pracovníky, zástupce průmyslových podniků, pracovníky vývoje produktů, lidi zodpovědné za služby a všechny zájemce o téma inovace ve službách a disruptivní obchodní modely.

Icons by icons8