Panel 1: Jihočeská univerzita se představuje

Panel 1: Jihočeská univerzita se představuje

Vedoucí panelu: RNDr. et Mgr. Růžena Štemberková, Vedoucí Kanceláře transferu technologií  Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Čas a místo: 19.09.2018, 15:00 hodin, HS 7

Přednášky
1. Moderní reprodukční technologie a rodina
doc. PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D.

Zdravotně sociální fakulta
2. Bioekonomie – energii i plasty si lze vypěstovat
Ing. Nikola Sagapová
Ekonomická fakulta
3. Představení Katedry zemědělské techniky
Mgr. Roman Bumbálek
Zemědělská fakulta
4. SeneCura – Život pokračuje s námi
Ing. Tomáš Černický, Ph.D
SeneCura s.r.o.
5. Příklady inovací v akvakultuře a ODV
Ing. Ján Regenda, Ph.D.
Příklady inovací v akvakultuře a ODV

Popis

Jihočeská univerzita je veřejná vysoká škola se sídlem v Českých Budějovicích. V rámci panelu vědci z několika fakult představují výsledky svého výzkumu. Tím zájemcům z vědy i praxe bude dáno možnost identifikovat styčné body a hodnotit možnosti přeshraniční kooperace.

Jihočeská univerzita se profiluje jako vzdělávací a výzkumná instituce s orientací na přírodní, humanitní a sociální vědy. Na univerzitě studuje 10.500 studentů ve více než 200 oborech bakalářských, magisterských a doktorských programů. Jihočeská univerzita spolupracuje s více než 300 univerzitami po celém světě. Podporuje studijní a výzkumné výjezdy studentů a akademických pracovníků. Univerzita poskytuje přeshraniční studijní obory Biological Chemistry a Bioinformatics s Univerzitou Jana Keplera v Linci a na vybraných univerzitách také nabízí možnost získat dvojí diplom (double degree).

V průběhu své existence se Jihočeská univerzita stala významným centrem výzkumu a vývoje v jižních Čechách. Nové objekty, vybavené nejmodernějšími přístroji a laboratorní technikou, jsou zárukou špičkových výsledků. Mezinárodní prestiž Jihočeské univerzity dokládá i aktivní výzkum badatelských týmů v rozmanitých částech světa jako je Arktida nebo Papua Nová Guinea, kde jsou lokalizovány její terénní výzkumné stanice. Výzkumné zaměření univerzity potvrzují také srovnávací žebříky univerzit. Za všechny zmiňme žebříček 4ICU 11.000 univerzit a vysokých škol ve 200 zemích světa, ve kterém Jihočeská univerzita obsadila 1.431. místo.

Icons by icons8