Start-Up Pitch: INN.KUBATOR

Start-Up Pitch: INN.KUBATOR

Konzultant: Robert R. Richter, Scout pro digitalizaci a inovace, INN.KUBATOR PASSAU

Čas a místo: 20.09.2018, 15:30 hodin, HS 5

Poznámka: Start-Up Pitch se bude konat v angličtině bez tlumočení.

Dolní Bavorsko je domovinou mnoha dobrých nápadů! INN.KUBATOR je částí Zakladatelského centra digitalizace Dolního Bavorska (GZDN) a sdružuje tyto nápady a jejich tvůrce ve zcela mimořádné síti. Začínající firmy z nejrůznějších oblastí, které jsou členy GZDN, a profitují tak nejen z výhodných pronájmů kanceláří a bezplatného poradenství, ale i z intenzivního sdílení nápadů a kontaktů svázaných s vědou, hospodářskou praxí a Obchodní a průmyslovou komorou.

Na naší akci budete mít možnost některé z těchto inovativních podniků během diskuze „Pitch Talk“ poznat a získat vhled do možností digitalizace. Pitch nabízí začínajícím firmám (Start-Up) možnost pomocí dobré prezentace jejich obchodní myšlenky najít vhodné investory, nové zákazníky a jiné podporovatele.

Zakladatelé Vám budou prezentovat svoje myšlenky a budou Vám následně k dispozici k diskuzi. Nechte se inspirovat digitálními inovacemi, objevte obchodní půdu budoucnosti a najděte nové partnery a kontakty. Dobře propojená zakladatelská scéna je šance pro střední podnikatele. Nápady mladých začínajících firem mohou ulehčit přizpůsobení se digitální epoše. Přijďte a nechte se inspirovat!

Start-Ups