Počítačová tomografie v průmyslu

Počítačová tomografie v průmyslu

Dne 6. listopadu 2018 na Technické vysoké škole v Deggendorfu (Německo)

Zleva: Dr. Günther Hribek, Ing. Tomáš Zikmund, Ph.D., Prof. Dr. Tomas Sauer, Prof. Dr.-Ing. Jochen Hiller, Dr. Felix Jeschke

„Počítačová tomografie v průmyslu“ bylo téma mezinárodního workshopu, který uspořádala Pasovská univerzita 6. listopadu 2018 ve spolupráci s Fraunhoferovým institutem pro integrované obvody IIS. Zástupci firem a vysokých škol měli možnost udělat si obrázek o technologii, kterou si veřejnost často spojuje výhradně s lékařskou technikou. CT se ale  stále více vyvíjí jako budoucí technologie digitalizace zejména také v průmyslové oblasti. Díky možnosti měření, které nenarušuje objekty, umožňuje CT velké množství využití během celého životního cyklu výrobku.  Workshop, který vycházel z praxe ukázal 24 účastníkům z Bavorska a Česka na TVŠ v Deggendorfu, místě, kde se nachází aplikační centrum CT v měřící technice Frauenhoferova IIS. O bezproblémové porozumění se staral přítomný tlumočník. Akce se konala v rámci projektu INTERREG „Vybudování znalostního a technologického transferu v příhraničním prostoru Jihočeského kraje/Dolního Bavorska“. Projekt vede Pasovská univerzita ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích a Průmyslovou a obchodní komorou Dolního Bavorska. Projekt je financován Evropskou Unií z programu pro přeshraniční spolupráci: Svobodný státu Bavorsko - Česká republika Cíl EÚS 2014-2020.

Celkově byla pozornost zaměřena především na praktické aplikace CT. Ve své úvodní přednášce prof. Dr. Ing. Jochen Hiller, vedoucí aplikačního centra v Deggendorfu, poskytnul přehled o průmyslových aplikacích CT a z nich vycházejících obchodních modelech. CT se například stále častěji využívá při zpracování vráceného zboží v e-shopech, jehož množství mohou obchodníci sotva zpracovat. Cenově výhodné systémy micro-CT umožňují zkontrolovat obsah vráceného zboží bez nutnosti odstraňování obalů. Poté následoval prof. Dr. Tomáš Sauer, vědecký vedoucí Institutu pro softwarové systémy v technických aplikacích informatiky (FORWISS) na Pasovské univerzitě. Představil práci institutu při zpracování velkého množství dat generovaných během scanování pomocí CT. Na rozdíl od lékařské CT, kde je již mnoho předchozích znalostí o lidské anatomii, jsou skenované objekty v průmyslovém prostředí proměnlivé a výzvy při hodnocení výsledků jsou komplexnější. Výsledky proto závisí na položených otázkách. Po krátké přestávce hovořil Ing. Tomáš Zikmund, Ph.D., vedoucí laboratoře CT na Středoevropském technologickém institutu (CEITEC) v Brně. Podal vhled do rozšíření průmyslových CT v České republice a na Slovensku, kde se využívají zejména v automobilovém průmyslu. Představil také práci CT laboratoře, která je rovněž otevřena spolupráci se společnostmi z České republiky i dalších zemí.

Aplikační centrum v Deggendorfu využívá své výkonné CT vybavení nejen pro výzkum, ale také své služby spojené s CT nabízí firmám. O tom se mohli účastníci přesvědčit během následné prohlídky zařízení a demonstrovaného scanu pod vedením prof. Hillera. Během závěrečného občerstvení referenti a účastníci plně využili příležitosti k vzájemné výměně informací.

Program

Čas     Bod programu
13:30Registrace
14:00Zahájení
14:15Průmyslová rentgenová počítačová tomografie – technika, aplikace a obchodní modely řízené CT v éře globalizace
Prof. Dr.-Ing. Jochen Hiller
Vedoucí aplikačního centra CT, Fraunhoferův ústav IIS, TH Deggendorf
14:50Znalostní zpracování obrazu – jak získávat informace z Big Data
Prof. Dr. Tomas Sauer
Vedoucí institutu FORWISS, Pasovská univerzita
15:25Přestávka
Možnosti nejmodernějších laboratorních CT systémů pro inspekci průmyslových dílů
Ing. Tomáš Zikmund, Ph.D.
Vedoucí laboratoře CT, CEITEC – Středoevropský technologický institut v Brně
16:20Prohlídka zařízení CT, sken obrobku
17:00Networking, občerstvení
18:00Konec workshopu