Biogenní odpad a skladování energie v komunálním prostředí

Biogenní odpad a skladování energie v komunálním prostředí

Bavorsko-český seminář dne 20. února 2019 v Technologickém centru Energie v Ruhstorfu u Pasova

Zleva: Franz Schönmoser, Rudolf Müller, Dr. Günther Hribek , Prof. Dr. Diana Hehenberger-Risse, Ing. Petr Mazúr, Ph.D., Prof. Dr. Raimund Brotsack, doc. Ing. Josef Maroušek, Ph.D., Dr. Reinhart Schwaiberger

Během bavorsko-českého odborného setkání „Biogenní odpadní látky a ukládání energie v komunálním prostředí“ 20. 02. 2019 ve městě Ruhstorf a. d. Rott se mohlo 35 návštěvníků a návštěvnic z vědy, ekonomiky a lokální politiky informovat o nejnovějších vědeckých poznatcích v oblasti ukládání energie. V prostorách Technologického centra Energie v Ruhstorfu a. d. Rott byly simultánně tlumočené do němčiny resp. češtiny  čtyři přednášky vědců ze Západočeské univerzity v Plzni, Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích, VŠ v Landsuhutu a z TVŠ v Deggendorfu, týkající se různých aspektů možností ukládání energie. Téma je zásadně důležité v době narůstající důležitosti obnovitelných energií a s nimi spojených stoupajících fluktuací množství vyrobené elektřiny.

Akce byla zahájena ve 14:00 generálním ředitelem Technologického centra Energie Dr. Ing. Reinhartem Schwaibergerem a generálním ředitelem Transferového centra Pasovské univerzity Güntherem Hribekem. Následně přednesl první přednášku Petr Mazúr, výzkumník projektového týmu Západočeské univerzity v Plzni, o rozvoji průtočných baterií, v zastoupení za Dr. Jaromíra Pocediče, vedoucího laboratoře pro ukládání energie v New Technologies Research Centre. Tématem přednášky projektového týmu Západočeské univerzity byly průtočné baterie k ukládání energie, stejně jako možnosti a perspektivy jejich využití. Ve druhé přednášce se Dr. Josef Maroušek, výzkumník VŠTE v Českých Budějovicích, zaměřil na možnosti a potenciál produkce biouhlí z biogenních zbytků.

Po krátké přestávce prof. Dr. Raimund Brotsack z Technologické vysoké školy v Deggendorfu přednesl přednášku o procesu mikrobiologické metanizace. Nejprve poskytl přehled o aktuálních technologiích Power-to-Gas, a poté promluvil o roli mikrobiologické metanizace k efektivnějšímu využití dostupných biogenních odpadních látek pro ukládání přebytečné energie z rozvodné sítě.

Poslední přednáška prof. Dr. Diany Hehenberger-Risse, výzkumnice z Technologického centra Energie, se zabývala ještě stále do konce roku 2019 probíhajícím projektem INTERREG „greenIKK“, jehož cílem je výzkum a zavádění nových nákladově efektivnějších možností využití čistírenských kalů v bavorských a českých čističkách odpadních vod v regionu Marktredwitz a Chebu. Při realizaci projektu je kladen důraz zejména na dlouhodobou ekologickou udržitelnost, aby byly zkoumané technologie udržitelné také pro budoucí generace.

Během závěrečného bufetu účastníci a účastnice aktivně využili možnosti pro vzájemnou výměnu informací. Pokračovalo se v rozhovorech s přednášejícími ještě jednou na témata prezentací a z nich vycházejících otázek, na které předtím nezbylo dostatek času. Zpětná vazba na prezentace, získaná po skončení akce, byla naprosto pozitivní, což nasvědčuje tomu, že obsah byl pro účastníky a účastnice dobře pochopitelný a podněcující.

Akce byla součástí projektu INTERREG „Vybudování znalostního a technologického transferu v příhraničním prostoru Jihočeský kraj/Dolní Bavorsko“, který vede Pasovská univerzita ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích a Obchodní a průmyslovou komorou Dolního Bavorska. Projekt je financován Evropskou unií v rámci programu  přeshraniční spolupráce Svobodný stát Bavorsko - Česká republika, cíl EÚS 2014-2020.

O Technologickém centru Energie Vysoké školy v Landshutu (TCE)

Výzkum a vývoj v oblasti skladování energie jako ústřední téma! TCE se zaměřuje na výzkum článků pro vývoj budoucích baterií (Traktion, Storage). Probíhají různé projekty týkající se materiálů a výrobních otázek v oblasti systémů krátkodobého ukládání energie (lithiové baterie, redoxové baterie, alternativní baterie, opakované použití etc.).

Pro dlouhodobé skladování energie z obnovitelných zdrojů TCE zkoumá proces mikrobiologické metanizace, při které se vodík přeměňuje na bioplyn (obnovitelný "zemní plyn") za použití oxidu uhličitého.

Program

Čas     Bod programu
13:30Registrace
14:00Zahájení
14:15Průtočné baterie: Levná a snadno použitelná technologie skladování elektrické energie pro decentralizované zdroje
Ing. Jaromír Pocedič, Ph.D.
Pinflow energy storage, s.r.o., Praha/Západočeská univerzita v Plzni
14:50Možnosti produkce biouhlu z biogenního odpadu
doc. Ing. Josef Maroušek, Ph.D.
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
15:20Přestávka na kávu
15:50Mikrobiologická metanizace jako rozhodující část procesu zpracování biogenního odpadu (dostupnost technologií)
Prof. Dr. Raimund Brotsack
TVŠ v Deggendorfu/TC Energie
16:20Zpracování biogenního odpadu: Hodnocení metod prostřednictvím analýzy udržitelnosti na příkladu projektu INTERREG greenIKK o udržitelném zpracování kalů z čistíren odpadních vod
Prof. Dr. Diana Hehenberger-Risse
TC Energie
16:50Zakončení a diskuze 
17:15Občerstvení/Networking
18:00Zakončení akce