Impuls Fórum

Impuls Fórum

Bavorsko-česká diskuze ke Corporate Social Responsibility a hodnotově orientované manažerské odpovědnosti

Impuls Fórum
©MUW/ h.damberger
Zleva: Wolfram Hatz, Dr. Günther Hribek, Dagmar Schusserová, doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, Dr. David Hoeflmayr, prof. Dr. Dr. Peter Fonk

Nositel Nobelovy ceny Albert Schweitzer jednou prohlásil: „Jít příkladem není hlavní způsob, jak ovlivnit jiné. Je to jediný způsob.“ V rámci dolnobavorsko-jihočeského Impuls Fóra na téma Corporate Social Responsibility (CSR) a hodnotově orientovaná manažerská odpovědnost, které se ukutečnilo 15. listopadu u Thomas-Krenn.AG, bylo CSR osvětleno z různých pohledů – věděckého, podnikatelského, bavorského a českého. Akce byla umožněna díky projektu INTERREG Univerzity Pasov, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Průmyslové a obchodní komory Dolního Bavorska, financovaného Evropskou unií. Cílem projektu je zintenzivnění dolnobavorsko-jihočeského transferu znalostí a technologií mezi vysokými školami a firmami resp. mezi vědou a praxí. 

Akci zahájil prof. Peter Fonk, vedoucí Institutu pro aplikovanou etiku v hospodářství a vzdělávání Univerzity Pasov. Ve své přednášce zdůraznil dobrovolnost v otázkách sociálních a životního prostředí nad rámec zákonných povinností, přičemž důležitou roli hraje funkce managementu jako vzoru pro realizaci strategie CSR směrem dovnitř a ven. Následně doc. Dagmar Škodová Parmová z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v této souvislosti provedla srovnání realizace konceptů CSR v jihočeských podnicích. Po prohlídce provozu společnosti Thomas-Krenn.AG nabídl program řadu přednášek z praxe. Dagmar Schusserová z E.ON Česká republika prezentovala na různých příkladech iniciativu firmy v oblasti CSR. Například v rámci projektu „E.ON uklízí Česko“ zaměstnankyně a zaměstnanci E.ON pravidelně a dobrovolně uklízí veřejné plochy. Dlouhou bavorskou tradici společenské odpovědnosti firem vyzdvihl ve své přednášce Wolfram Hatz, předseda představenstva Asociace bavorského hospodářství (vbw) oblastní skupina Dolní Bavorsko. Zdůraznil, že aktivity v CSR by měly kvůli své dobrovolnosti nadále zůstat ponechány v režiji podniků, a vyslovil se zcela jasně proti dalším zákonným regulacím v této oblasti. Završena byla přednášková část hostitelem Dr. Davidem Hoeflmayrem z Thomas-Krenn.AG. Tváří v tvář změnám, které vyplývají z postupující digitalizace pro všechny společenské oblasti, zejména celá odvětví a profesní skupiny, konstatoval, že je ještě mnoho otevřených otázek k diskuzi, aby bylo vůbec možné hodnotově orientovanou digitalizaci realizovat. To se týká především otázek k zákonné a etické odpovědnosti jako např. ke spotřebě energie, k důvěryhodnému zacházení se zákaznickými daty nebo k nahrazování pracovníků digitálními procesy.

Následně využili přítomní v rámci občerstvení příležitosti diskutovat prezentované hypotézy a názory s přednášejícími a ostatními zúčastněnými a navázat nové kontakty.

Die Veranstaltung fand im Rahmen des INTERREG-Projekts „Aufbau des Wissens- und Technologietransfers im Grenzraum Südböhmen/Niederbayern“ statt, das durch die Europäische Union aus dem Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern – Tschechische Republik, Ziel ETZ 2014 – 2020, finanziert wird.

Přednášky ke stažení

Prof. Dr. Dr. Peter Fonk
Doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
Dagmar Schusserová
Wolfram Hatz

Ostatní přednášky rádi na vyžádání poskytneme účastnicím a účastníkům Impuls Fóra.

V kooperaci s

Thomas-Krenn.AG

O Impuls Fóru

Existuje společný jmenovatel etických hodnot a podnikatelské sféry? Jak může etické jednání ovlivnit chod firem, a tím řídit míru obchodního úspěchu? Je Corporate Social Responsibility  [CSR - společenská odpovědnost firem] více než jen marketingové heslo?
Hodnotově orientované jednání je často považováno za luxus. Přesto si mnozí přejí, aby s nimi bylo jak v osobních tak obchodních vztazích zacházeno čestně (férově) na základě etických principů. Využijte příležitosti poznat v rámci dolnobavorsko-jihočeského Impuls Fóra, jakou neodmyslitelnou roli hrají CSR a etické hodnoty při rozhodování managementu a které poznatky aktuálně v této oblasti zastává věda. Diskutujte své názory v mezinárodním prostředí se zástupkyněmi a zástupci podnikatelské a akademické sféry a nechte se inspirovat novými impulsy.

Program

13:45Registrace
14:00Zahájení
14:10CSR a manažerská odpovědnost
Prof. Dr. Dr. Peter Fonk, vedoucí institutu
Institut pro aplikovanou etiku v hospodářství a vzdělávání Univerzity Pasov
14:30Aspekty CSR ve vybraných podnicích Jihočeského kraje
Doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, em. prorektorka pro zahraničí Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, viceprezidentka Best Business Fora pro Českou republiku
14:50Moderovaná prohlídka
Thomas-Krenn.AG
15:30Kávová přestávka
15:50Produkty a služby společnosti E.ON odrážející společenskou odpovědnost firmy
Dagmar Schusserová, Koncernová komunikace & CSR Manager
E.ON Česká republika, s.r.o
16:10CSR v Bavorsku - odpovědnost z tradice
Wolfram Hatz, předseda rady a společník Motorenfabrik Hatz GmbH & Co. KG, viceprezident bayme vbm – Bavorští zaměstnavatelé kovo- a elektroprůmyslu, předseda představenstva vbw – oblastní skupina Dolní Bavorsko
16:30Hodnotově orientovaná digitalizace
Dr. David Hoeflmayr, předseda představenstva
Thomas-Krenn.AG
16:50Resumé Impuls Fóra a výhled
Paul Grünzinger, jednatel & Dr. Annekathrin Meißner, vědecká pracovnice
Institut pro aplikovanou etiku v hospodářství a vzdělávání Univerzity Pasov
17:00Networking, občerstvení zajištěno
17:30Konec Impuls Fóra

Institut pro aplikovanou etiku

Institut pro aplikovanou etiku v hospodářství a vzdělávání Univerzity Pasov byl založen v roce 2002 s cílem podporovat kulturu eticky orientovaného řízení ve formě hodnotově orientovaného managementu. Pod heslem „hodnotami k úspěchu“ poskytuje poradenské služby podnikům a organizacím apod. v oblasti rozvoje řízení a hodnotově orientovaného managementu. Jako institut Univerzity Pasov je aktivní zároveň ve výuce a výzkumu v oblastech Sustainability & Business Ethics.

Další informace k Institutu pro aplikovanou etiku naleznete  zde.