2. Jihočesko-Dolnobavorský transferový kongres

2. Jihočesko-Dolnobavorský transferový kongres

19.-20. září 2018 na Pasovské univerzitě

Pasovská univerzita Vás srdečně zve na 2. jihočesko-dolnobavorský transferový kongres s mottem „Transfer na druhou – dialogem k inovaci“. Kongres zaštiťují Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích a Průmyslová a obchodní komora Dolního Bavorska.

Kongres se zaměřuje na podnikatele, zástupce vysokých škol a všechny, které zajímá transfer vědomostí a technologií. Čeká na Vás osm panelových diskuzí vedených vědci z obou univerzit, týkajících se důležitých témat z oblasti podnikání v Jižních Čechách a Dolním Bavorsku.

V návaznosti na kongres budete mít možnost využít Start-Up Pitch zakladatelského centra INN.KUBATOR a poznat nejinovativnější mladé podnikatele regionu. Těšíme se na Vás!

Přihlášení bude možné od konce června. Účast je bezplatná. Čeština i němčina jsou si jako konferenční jazyky rovnocenné a všechny příspěvky budou simultánně tlumočené mezi oběma jazyky.

Kongresový leták najdete zde.

Panel 1: Jihočeská univerzita se představuje

Vedoucí panelu: RNDr. et Mgr. Růžena Štemberková, Vedoucí Kanceláře transferu technologií  Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita je veřejná vysoká škola se sídlem v Českých Budějovicích. V rámci panelu vědci z několika fakult představují výsledky svého výzkumu. Tím zájemcům z vědy i praxe bude dáno možnost identifikovat styčné body a hodnotit možnosti přeshraniční kooperace. Jihočeská univerzita se profiluje jako vzdělávací a výzkumn... Více

Panel 2: Znalostní zpracování obrazu a tomografie

Vedoucí panelu: Prof. Dr. Tomas Sauer, Katedra matematiky se zaměřením na digitální zpracování obrazu na Pasovské univerzitě

Prohlídka obrobků, aniž by přitom byly poškozeny, má velké množství využití, můžeme jmenovat například zabezpečení kvality v procesu výroby, kontrolní prohlídku opotřebení nebo reverzní inženýrství. Známým průzkumným postupem je počítačová tomografie, při které jsou objekty prosvětlovány rentgenovým zářením, aby se poté mohla z jejich... Více

Panel 3: Digitalizace v obchodování

Vedoucí panelu: Dr. Stefan Mang, Vedoucí Centra pro výzkum trhu Pasovské univerzity

Místní obchody jsou v mnohých regionech pod velkým konkurenčním tlakem. Na jednu stranu probíhá neustálé zhušťování maloobchodních struktur směrem k městským aglomeracím na účet venkovských oblastí. Kromě této koncentrace do měst představují stále se zvyšující obraty online obchodování další výzvu místním obchodům... Více

Panel 4: Aktuální otázky bezpečnosti dat v podnikání

Vedoucí panelu: Prof. Dr. Meinhard Schröder, Katedra veřejného práva, evropského práva a práva v IT na Pasovské univerzitě

Panel se zabývá právními a společenskými důsledky digitalizace z pohledu vědeckého i podnikatelského. V první části zkoumají přednášející důsledky Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR - General Data Protection Regulation) na IT bezpečnost s mottem „Management bezpečnosti v rámci souladu se... Více

Panel 5: Inovace ve službách a disruptivní obchodní modely

Vedoucí panelu: Dr. Stefan Mang, Vedoucí Centra pro výzkum trhu Pasovské univerzity

Digitalizace umožňuje nové, na branži nezávislé koncepty organizace služeb, stejně jako možnosti zákaznické integrace a individualizace. Dále zpřístupňuje zdroje, jako jsou procesní a podniková data, pro nové služby, mění interakci v procesech služeb a přispívá přímo k propojení doposud rozdělených systémů služeb. Tím se otevírají nové... Více

Panel 6: Aditivní výroba

Vedoucí panelu: Dr. Erich Fuchs, Vedoucí Institutu pro softwarové systémy v technických aplikacích informatiky Pasovské univerzity

Popis se již brzy objeví.

Panel 7: Zabezpečení informačních technologií při jejich sdílení v rámci služby „Cloud Computing“

Vedoucí panelu: Prof. Dr. Hermann de Meer, Katedra informatiky se zaměřením na výpočetní sítě a výpočetní komunikaci na Pasovské univerzitě

Rozšiřující se digitalizace otevírá každým okamžikem nové obchodní možnosti a umožňuje tak nepřetržitý vznik nových služeb. K dnes již rozšířeným obchodním modelům patří Cloud Computing, služba poskytující přes internet využití infrastruktury výpočetní techniky (paměťová kapacita, výkon počítače atd.). V soukromém životě... Více

Panel 8: Budoucnost práce

Vedoucí panelu: Daniela Hausteiner, Průmyslová a obchodní komora Dolního Bavorska

Současná digitalizace, automatizace a globalizace vedou k zatím nejvýraznějším změnám v pracovním světě od doby průmyslové revoluce. Výrobní kroky se stávají ověřitelnějšími a přesnějšími, ale pro člověka také komplexnějšími a neprůhlednějšími. Technologické požadavky na zaměstnance stoupají, zároveň ale upadají řemeslnické  dovednosti v zacházení s materiálem a nářadím. Pracovní procesy a struktury... Více

Start-Up Pitch: INN.KUBATOR

Konzultant: Robert R. Richter, Scout pro digitalizaci a inovace, INN.KUBATOR PASSAU

Poznámka: Start-Up Pitch se bude konat v angličtině bez tlumočení.

Dolní Bavorsko je domovinou mnoha dobrých nápadů! INN.KUBATOR je částí Zakladatelského centra digitalizace Dolního Bavorska (GZDN) a sdružuje tyto nápady a jejich tvůrce ve zcela mimořádné síti. Začínající firmy z nejrůznějších oblastí, které jsou členy GZDN, a profitují tak nejen z výhodných pronájmů kanceláří a bezplatného poradenství... Více

Icons by icons8

Kontakt

Dr. Felix Jeschke
Dr. Felix Jeschke

Místnost N12 113
Nikolastraße 12

Tel.: +49 851 509-1587 Felix.Jeschkeatuni-passau.de Webová stránka