Zdravice generální konzulky České republiky v Mnichově

Zdravice generální konzulky České republiky v Mnichově

Kristina Larischová

Vážení účastníci a hosté 2. jihočesko-dolnobavorského transferového kongresu,

dovoluji si Vás pozdravit jménem českého generálního konzulátu v Mnichově, který konání již druhého transferového kongresu dvou sousedních regionů, Jižních Čech a Dolního Bavorska, velmi vítá. Kvalita sousedství má v současné Evropě stále větší aktuálnost a společné projekty dvou sousedských univerzit zaměřené na dennodenní praxi k této kvalitě jednoznačně přispívají.

Hospodářské propojení Česka a Německa je v současné době enormní. Více než 80 % českých vývozů míří na vnitřní trh EU, přičemž Německo je naším suverénně nejvýznamnějším obchodním partnerem – jeho podíl na celkovém obratu českého zahraničního obchodu činí 30%. Mimořádné postavení v rámci spolku pak připadá sousednímu Bavorsku: svobodný stát je s velkým odstupem nejdůležitějším obchodním partnerem Česka mezi všemi spolkovými zeměmi. Česko je zase nejdůležitějším hospodářským partnerem Svobodného státu Bavorsko z celé střední a východní Evropy. Za minulý rok docílil celkový česko-bavorský obchodní obrat neuvěřitelných 21 mld. €, což představuje celou čtvrtinu česko-německého obchodu! A je jasné, že potenciál česko-bavorské spolupráce stále není vyčerpán.

Žijeme v dynamickém společenském a ekonomickém prostředí, v němž moderní technologie, inovace a aplikace výsledků vědy a výzkumu do podnikové praxe hrají významnou roli pro naši konkurenceschopnost. Na našich univerzitách a vysokých školách vznikají každodenně nové nápady, jsou vyvíjeny nové technologie. Úzká a obousměrná výměna mezi univerzitami a hospodářskou, kulturní a společenskou sférou se ukázala být důležitým inovačním motorem, který přispívá k naší prosperitě a kvalitě života.

Konání 2. jihočesko-dolnobavorského transferového kongresu je výsledkem evropské přeshraniční spolupráce mezi Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích a Pasovskou univerzitou za podpory Průmyslové a obchodní komory Dolního Bavorska. Všem, kteří se zasloužili o tuto projektovou spolupráci, patří náš dík. Zlepšení přenosu znalostí a technologií přes hranice výhledově přispěje nejen ke zvýšení konkurenceschopnosti Jižních Čech a Dolního Bavorska, ale také k dalšímu srůstání tohoto hospodářského a občanského prostoru, k příkladnému středoevropskému sousedství v moderní Evropě.

Přeji všem zúčastněným inspirativní účast na 2. jihočesko-dolnobavorském transferovém kongresu v Pasově!

Kristina Larischová
Generální konzulka České republiky v Mnichově